گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
لینک های مفید

لینک های مفید 13:39-1391/05/11

 

 

 1.    رياست جمهوري  https://www.president.gov.ge/ge/

 

 2.  مجلس    http://www.parliament.ge/

 

3.  شوراي امنيت ملي    http://nsc.gov.ge

 

4.   دولت   http://www.government.gov.ge/

 

5.   دادگاه قانون اساسي  http://www.constcourt.ge

 

6   ديوان عالي   http://www.supremecourt.ge/

 

7.   وزارت دارايي   http://www.mof.ge/

 

8.   وزارت دفاع  http://mod.gov.ge

 

9.   وزارت كشور   http://www.police.ge

 

10.  وزارت ورزش و امور جوانان  http://msy.gov.ge/

 

11.  سازمان  آمار ملي گرجستان http://www.geostat.ge/

 

12.  سازمان ثبت احوال   http://cra.ge/

 

13. سازمان ثبت اسناد http://www.napr.gov.ge

 

14.  وزارت بهداشت ، كار و تامين اجتماعي http://www.moh.gov.ge/

 

15.  وزارت امور زندان ها  http://www.mcla.gov.ge/

 

16.  وزارت اسكان و امور آوارگان  http://mra.gov.ge/main/GEO#index/1

17.   وزارت انرژي و منابع طبيعي http://www.menr.gov.ge/

 

18.  وزارت محيط زيست http://moe.gov.ge/

 

19.  دفتر  وزير مشاور دولت در امور همگرايي مجدد http://www.smr.gov.ge/

 

20.   دادگاه شهري تفليس  http://www.tcc.gov.ge/

 

21.   دولت مشروع آبخازيا  http://abkhazia.gov.ge/

 

22.  دولت خودمختار آجارا  http://www.ajara.gov.ge/geo/

 

23.  كميسيون مركزي انتخابات http://www.cec.gov.ge/

 

24.  بانك ملي (مركزي) گرجستان  http://www.nbg.gov.ge/

 

25.  دفتر وزير مشاور دولت در امور همگرايي با اروپا و ناتو http://www.eu-nato.gov.ge/

 

26.  وزير مشاور دولت در امور گرجيان برونمرزي http://diaspora.gov.ge/

 

27.   وزارت آموزش و علوم  http://www.mes.gov.ge/

 

28.  وزارت فرهنگ و حفظ آثار http://www.mcs.gov.ge/

 

29.  وزارت كشاورزي  http://www.maf.ge/

 

30. وزارت اقتصاد و توسعه پايدار  http://www.economy.ge/

 

31.  وزارت دادگستري و دادستاني كل كشور http://www.justice.gov.ge/

 

32. وزارت مناطق و توسعه زيرساخت http://www.mrdi.gov.ge/

 

33.  ديوان محاسبات http://www.control.ge/

34.   سازمان اطلاعات  http://www.gis.gov.ge/

 

35.  آژانس خدمات وزارت كشور  http://saagento.security.gov.ge/

 

36.  آژانس هواپيمايي كشور  http://www.gcaa.ge/geo/

 

37.  آژانس حمل و نقل زميني http://lta.gov.ge/?lang=en

 

38 .   آژانس حمل و نقل دريايي http://mta.gov.ge

 

39. خانه خدمات عمومي  http://house.gov.ge/

 

40  سازمان حراست ويژه كشور  

41.  دفتر مدافع العموم  http://www.ombudsman.ge/

 

 

نهادهای دولتی و وزارت خانه ها 

ریاست جمهوری 

کابینه دولت 

 

 وزارت امور خارجه 

وزارت دفاع 

مجلس گرجستان

وزارت ورزش و امور جوانان

وزارت انرژی ومنابع طبیعی

وزارت حفاظت از محیط زیست 

وزارت کار ، بهداشت و امور اجتماعی 

 وزارت اسكان و امور آوارگان

وزارت تادیب و معاضدت حقوقی

ثبت اسناد و احوال 

دفتر وزیر دولت در امور همگرایی مجدد 

اداره ملی آمار 

 پلیس

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران