گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
قوه قضائیه گرجستان

 

قوه قضاييه گرجستان

 

قوه قضاييه گرجستان ركن مستقلی بوده و از دادگاه هاي كشور تشكيل مي شود.  دادگاه هاي كشور عبارت از دادگاه منطقه اي (شهري)  دادگاه تجديد نظر  و ديوان عالي  مي باشد. سيستم دادگاه هاي كشور  سيستم واحدي  است.  در صورت عمليات جنگي  امكان تشكيل دادگاه هاي نظامي در چارچوب نظام دادگاه هاي كشور  وجود دارد.  نحوه تشكيل دادگاه نظامي  بر اساس قوانين كشور مشخص مي گردد.  ضمنا قوانين كشور اجازه تشكيل دادگاه هاي اضطراري و ويژه را نمي دهد.

 

احكام دادگاه لازمالاجرا مي باشد.  قضات دادگاه كاملا مستقل هستند و احكام را  تنها به استناد  قانون اساسي ، قوانين ديگر كشور ، موازين بين المللي و اعتقاد خود  صادر مي كنند.  هرگونه مداخله در امور دادگاه جرم محسوب مي شود.

 

 

ديوان عالي كشور

 ديوان عالی عالي  ترين مرجع قضائی کشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانين در محاکم و مـــرجع تجـــديد نظر احکام صادره محاکم  مي باشد.

 

ساختار ديوان عالي:

تعداد قضات ديوان عالي  از سوي مجمع آن تعيين مي شود.

ديوان عالي از اتاق پرونده هاي  مدني، اتاق پرونده هاي  اداري ، اتاق پرونده هاي  كيفري ، اتاق بزرگ  مجمع و اتاق انضباطی تشكيل شده است.

اتاق  ديوان عالي (غير از اتاق انضباطی)  در واقع دادگاه تجديد نظر بوده  و شكايت ها  از احكام صادره  دادگاه ها را بررسي مي كند.  اتاق هاي ديوان عالي (غير از اتاق بزرگ)  پرونده ها را  با استفاده از سه قاضي  بررسي مي كند.

اتاق بزرگ  ديوان عالي در واقع دادگاه فرجام خواهي است و پرونده هاي پيچيده را بررسي مي كند.  اتاق بزرگ ديوان عالي از رئيس ديوان عالي ، روساي اتاق ها  و 12 قاضي منتخب از سوي مجمع  تشكيل مي شود.

بررسي پرونده ها در اتاق بزرگ ديوان عالي توسط نه قاضي  انجام مي گيرد.  قضاتي كه در ابتدا اين پرونده ها را بررسي كردند در تركيب اتاق بزرگ قرار مي گيرند.  رياست اتاق بزرگ بر عهده رئيس ديوان عالي است.  در غياب وي  يكي از روساي اتاق  رياست  اتاق بزرگ را بر عهده مي گيرد.

رئيس و اعضاي ديوان عالي از سوي رئيس جمهور كشور معرفي مي شود و مجلس به آنان راي اعتماد مي دهد.  اعضاي ديوان عالي به مدت 10 سال انتخاب مي شوند.  يك نفر تنها دو بار مي تواند  به عضويت ديوان عالي در آيد.  

 

رياست ديوان عالي:

 كانستانتين كوبلاشويلي                                                            

تاريخ تولد: 30/3/1973

 سوابق كاري و تحصيلي:

 1995 دانشجوي آزاد رشته حقوق دانشگاه زرلند آلمان

1995   دانشجوي رشته حقوق بين المللي و ارتباطات  دانشگاه جواخيشويلي تفليس

1995  كارشناس حقوقي كميسيون مركزي انتخابات

1998-1997 رئيس اداره  رسيدگي به لوايح  قانون اداره كل حقوقي مجلس

1998-2000  دريافت دكتراي حقوق از دانشگاه هانوور آلمان

2000  عضو شوراي دادگستري گرجستان

2003-2000  معاون وزير دادگستري ، دبير پارلماني وزارت دادگستري

2003-2000  حقوق دان شركت حقوقي « وكلا براي عدالت»

2005-2004  رئيس صندوق  توسعه و اصلاحات  دفتر رياست جمهوري

2005  تا كنون  رئيس ديوان عالي

 

 دادگاه قانون اساسي

 

در پي تدوين قانون اساسي جديد گرجستان در 24 آگوست سال 1995  دادگاه قانون اساسي كشور در سال 1996 تشكيل شد.   دادگاه قانون اساسي  در واقع يك نهاد قضايي  است كه بر اجراي قانون اساسي كشور  نظارت دارد.  دادگاه قانون اساسي در انجام وضايف خود  به  قانون اساسي كشور،  قانون دادگاه قانون اساسي و آيين نامه داخلي خود استناد مي كند.  گفتني است  قانون  دادگاه قانون اساسي در سال 2002  اصلاح شد.  مقر دادگاه قانون اساسي كشور از سال 2007 به شهر باتومي مركز جمهوري خودمختار آجارا  انتقال يافت.

 

ساختار  دادگاه قانون اساسي:

 

دادگاه قانون اساسي  از 9 قاضي (عضو)  تشكيل مي شود. سه نفر از آنها از سوي رئيس جمهور معرفي مي شود.  سه نفر ديگر توسط مجلس و سه نفر باقي مانده نيز از سوي ديوان عالي معرفي مي گردد.  قضات دادگاه قانون اساسي كشور به مدت 10 سال انتخاب مي شوند.  قضات منتخب دادگاه قانون اساسي  از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس دادگاه انتخاب مي كنند.  مدت ريسات  آن 5 سال مي باشد.  ضمنا  مجمع دادگاه قانون اساسي   دو معاون و يك دبير را  بر اساس  معرفي رئيس دادگاه  انتخاب مي كند.  قضات فقط يك بار مي توانند به سمت معاون دادگاه قانون اساسي منصوب شوند. 

 

 

دادگاه قانون اساسي از مجمع  و دو هئيت  تشكيل مي شود.  قضات دادگاه قانون اساسي   عضو مجمع نيز هستند.  هر هيئت  دادگاه  از 4 قاضي  تشكيل شده و اعضاي هر هيئت از سوي رئيس دادگاه معرفي مي شوند.

دادگاه قانون اساسی به  دادخواست هاي رییس جمهور، یک پنجم از نمایندگان مجلس، دادگاه هاي كشور، نهاد هاي عالي جمهوری های خودمختار ابخازیا و اجارا ، مدعی العموم  کشور و شهروندان گرجستان  رسيدگي مي كند.

 

 وظايف دادگاه قانون اساسي:

 

-  مطابقت سازی  دستورات رییس جمهور و مجلس، توافق نامه ها، قوانین کشور و تصویب نامه های دولت های ابخازیا و اجارا  با قانون اساسی.

- حل اختلافات نهاد های دولتی در مورد صلاحیت.

- بررسی مسایل مطابقت  تشکیل و فعالیت اتحادیه های سیاسی مردم  با قانون اساسی.

- بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات و رفراندوم  و حل اختلاف در خصوص مطابقت رفراندوم و انتخابات با قانون اساسی.

- بررسی موضوع مطابقت قرارداد و توافق نامه های بین المللی با قانون اساسی

-  بررسی مطابقت تصویب نامه ها با قانون اساسی در ارتباط با فصل دوم قانون اساسی کشور مبنی بر حقوق و آزادی های مدنی.

- حل اختلاف در مورد نقض قانون اساسی در ارتباط با وضعیت حقوقی جمهوری خودمختار آجارا.

-   انجام دیگر وظایف قانونی

رای دادگاه قانون اساسی نهایی و غیر قابل تجدید است. حکم یا تصویب نامه ای که با قانون اساسی منافات داشته باشد از صدور رای دادگاه بی اعتبار می گردد.

 

رئيس دادگاه قانون اساسي:

 

 

 

گيورگي پاپواشويلي

تاريخ تولد: 26/12/1972

 

سوابق تحصيلي و كاري:

1995 - ليسانس حقوق و روابط بين المللي  از دانشگاه جواخيشويلي

1999-1996 كارشناس ارشد كميته حقوقي مجلس 

1999-1997 دوره آموزشي در دانشگاه مركزي اروپا (مجارستان)  -رشته علوم سياسي

1999- پايان دوره آموزشي  دانشگاه آمريكا   با اخذ مدرك  فوق ليسانس حقوق

2004-2000 مدير برنامه «حاكميت قانون» در سازمان غير دولتي «جامعه باز گرجستان» (بنياد سوروس)

2005-2004 وزير دادگستري گرجستان

  فوريه 2005 - وزير حفظ محيط زيست و منابع طبيعي

ژوئيه 2006   -عضو دادگاه قانون اساسي و از 29 سپتامبر همان سال  رئيس دادگاه قانون اساسي

وي از سال 2007 به عضويت «كميسيون ونيز» در آمد.

تسلط به زبان هاي خارجي: انگليسي و روسي

متاهل و داراي دو فرزند مي باشد.

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران